Ελληνικά English
Νικάνδρη

Αξιοθέατα

Περιβάλλον

Δραστηριότητες

Διαμονή

Επικοινωνία

Health


There is a great and important hospital in Naxos, suitable not only to provide first aid in emergencies but also to face numerous medical cases. With numerous and experienced staff and adequate equipment it provides valuable services to residents and visitors of the island. 

There are also in Naxos also medical centers for cardiac tests, magnetic and x-rays (CT) scans, blood tests etc., and with modern technology. There are also doctors of many specialties in Naxos because Naxos -from the side of health- is the center of ​​the islands of the southeastern Cyclades.

For more information please contact us.